Ֆինանսական տնօրեն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մսամթերք արտադրող ընկերությանն անհրաժեշտ է ֆինանսական տնօրեն, ով իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում պարտավոր է.

-մասնակցել ընկերության ռազմավարության երկարաժամկետ ծրագրերի մշակմանը,

-մշակել ընկերության միասնական ֆինանսական քաղաքականությունը,

-արդյունավետ կառավարել ընկերության դրամական հոսքերը,

-համագործակցել բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և ապահովագրական ընկերությունների հետ,

-ապահովել կրեդիտորական/գրավադրման համաձայնագրերի պահանջների կատարման մշտադիտարկումը,

-համագործակցել ներքին և արտաքին աուդիտորների հետ:

Առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձը պարտադիր է։

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

-բարձրագույն կրթություն ֆինանսական կամ հաշվապահական ոլորտում,

-նվազագույնը 7 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում, որից 3 տարին որպես ֆինանսական բաժնի ղեկավար,

-անալիտիկ մտածելակերպ,

-բիզնես կառավարման և բանակցություններ վարելու հմտություն,

-ճնշման տակ աշխատելու ունակություն,

-համակարգչային գիտելիքներ, MS Office փաթեթի գերազանց իմացություն,

-հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,

-թիմի հետ աշխատելու կարողություն,

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել ռեզյումեն hr@natfood.am էլ. հասցեին՝ վերնագրում անպայման նշելով պաշտոնի անվանումը, կամ զանգահարել 060 477-400 հեռախոսահամարով:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *